Het laatste nieuws van de LEUKSTE uitgeverij in De Langstraat

Help ons met ons nieuwe boek!

Nog dit jaar brengen we een nieuw boek over Waalwijk uit. Daarin komen allerlei facetten van Waalwijk in verleden en heden aan bod. Met heel veel mooie foto’s, oud en nieuw.
We hopen ook dit keer weer lokale bedrijven bereid te vinden om ons een steuntje in de rug te geven. Dat kan op een bijzondere manier: door een eigen advertentie van vroeger en een van nu in het boek te plaatsen. Die advertenties sluiten perfect aan bij het thema van het boek.
Interesse? Neem gerust contact op! Onze voorzitter Sjaak Koolen geeft graag meer informatie. Hij is te bereiken via directie@uitgeverijbaardenkale.nl.

En ja, de burgemeester van Waalwijk staat ook in het boek!

burgemeester

Leuker kan niet, gemakkelijker wel

De Belastingdienst maakt promotie voor zichzelf met de leuze: ’Leuker kunnen we het niet maken, gemakkelijker wel’. Nou, over die capaciteit valt te discussiëren. Uitgeverij Baard & Kale kreeg afgelopen najaar beschikkingen van twee verschillende belastingkantoren in twee verschillende steden waarin werd gesteld dat de stichting er een zonder winstoogmerk is en niet BTW-plichtig is. Dat heeft voor- en nadelen, maar vooruit, we wilden niet kniesoren. Weken nadat we onze rekeningen hebben betaald en ook onze sponsors en adverteerders hun facturen hebben voldaan, komt ineens belastingkantoor drie in weer een andere stad op de proppen. Die herroept de beslissing van de beide andere kantoren en meldt dat we wel BTW-plichtig zijn.
Er zit nu niets anders op dan al onze steunpilaren nogmaals een factuur te sturen, dit keer alleen voor de BTW. We vinden dat uiterst vervelend, maar worden hiermee opgezadeld door de blijkbare grilligheid van ’s lands belastingen.